Projektowanie i produkcja
maszyn oraz urządzeń
dla przemysłu farmaceutycznego

URZĄDZENIA POLERSKIE

Automatyczne polerowanie stempli i matryc

PODNOŚNIKI

Systemy podnoszące i manipulacyjne

TABLETKARKI

Tabletkarki R&D

Witamy na stronie firmy Nortec

„Niniejszym oświadczamy, że w sprawie z powództwa Nortec przeciwko ADAMUS HT sp. z o.o. dotyczącej praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji w związku z oferowaniem przez ADAMUS HT sp. z o.o. urządzeń serii APM, strony zawarły ugodę skutkiem czego powództwo wobec ADAMUS HT sp. z o.o. zostało wycofane, a sprawa prawomocnie umorzona. Pozwany nie produkuje urządzeń serii APM stanowiących przedmiot sporu. Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń z dnia 15 czerwca 2015 r. w przedmiocie zakazu wytwarzania zbywania oferowania i promowania ww. urządzeń wydane pierwotnie przeciwko spółce ADAMUS HT Sp. z o.o. w sprawie pod sygn. akt XXVI GCo 93/15 zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.”

Zapraszamy do zapoznania się z profilem działalności oraz ofertą produktową naszej firmy. Mamy nadzieję, iż nowy serwis pozwoli nam na lepszą prezentację możliwości firmy NORTEC oraz możliwe szybkie informowanie naszych obecnych oraz przyszłych klientów o nowościach.

 

 

Więcej o Firmie

Skontaktuj sie z nami

Nortec

INDUSTRIAL SOLUTIONS

ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel. 0048 882 154 845

e-mail: info(at)nortec.pl

Zapytanie Ofertowe

Aktualności