O firmie

Skontaktuj sie z nami

Nortec

INDUSTRIAL SOLUTIONS

ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel. 0048 882 154 845

e-mail: info(at)nortec.pl

Zapytanie Ofertowe

Projekty unijne

FE_IR_rgb

NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska realizuje projekt pt. „Opracowanie prototypu tabletkarki w wersji WIP (Washing in Place) przeznaczonej do tabletkowania leków High Potent”.

w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez Przedsiębiorstwa

Głównym celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej szczelnej tabletkarki laboratoryjnej ze stacją mycia WIP, przeznaczonej do tabletkowania leków High Potent. Nowe urządzenie będzie przeznaczone do działów B+R klientów NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska z branży farmaceutycznej, chcących produkować leki o wysokim stężeniu substancji aktywnych lub substancji niebezpiecznych dla operatora, z uwagi na wysoki poziom narażenia na ich działanie.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Opracowanie nowego systemu sterowania tabletkarki wraz z systemem wizualizacji HMI,

2. Opracowanie prototypu rotora matrycowego w wersji ze stali nierdzewnej z układem automatycznego mycia WIP,

3. Opracowanie prototypu konstrukcji ramy i osłon uniemożliwiających narażenie operatora na działanie tabletkowanego produktu,

4. Budowa prototypu tabletkarki w wersji szczelnej i prototypu stacji mycia WIP.

 

Całkowita wartość projektu: 2 262 184, 98 PLN.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 262 184, 98 PLN.
Kwota dofinansowania UE: 1 357 310, 99 PLN.

www.mapadotacji.gov.pl

——————————————————————————————————————————————————————————

logoMAZ„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

                                                       Dla rozwoju Mazowsza

Informujemy, iż firma NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM, na Działanie 1.5. „Rozwój przedsiębiorczości” w celu zakup nowoczesnego centrum frezarskiego CNC wraz z osprzętem i niezbędnym oprogramowaniem typ CAM.

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa NORTEC poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcyjnej i wyników prac B+R”

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Beneficjent: NORTEC J.Pfeiffer-Chrzanowska

Wartość Projektu: 1 461 959,73 PLN

Wartość dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 572 225,33 PLN

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

—————————————————————————————————————————————————————